Management Agromilieu (WOT-04-008-020, WOT-04-008-006, WOT-04-007-027)

Project: EZproject

Description

In het thema Agromilieu worden de wettelijke onderzoekstaken  uitgevoerd binnen het domein van het DG Agro i.o. van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De wettelijke onderzoekstaken ondersteunen een aantal werkvelden ( commissie deskundigen mestbeleid, borging mestlaboratoria, instrumentaria tbv adviezen gewasbescherming, bijdragen aan de emissieregistratie). Dit project is ondersteunend aan deze werkvelden.

StatusActive
Effective start/end date1/01/0831/12/19