Maatschappelijke betrokkenheid - casus onderzoek (WOT-04-010-034.60)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project focust op het beleid, de beleidsstrategieën en de activiteiten die provincies ondernemen om de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur actief te vergroten.

Doel van het project is om de voortgang van het beleid van de provincies rondom maatschappelijke betrokkenheid en de ervaringen van de betrokken partijen in beeld te krijgen. Op basis van een analyse van beleid en van 8 concrete praktijkvoorbeelden (casussen) willen we met de betrokkenen afleiden welke ambities zij hebben met het beleid en hoe dit beoordeeld kan worden. Hierbij wordt ook expliciet perspectief van de maatschappelijke partijen mee genomen omdat de verwachting is dat dit een van de redenen voor slaag en faalfactoren zijn als ook mede de handelingsopties bepaalt.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19