LWV23102 Behouden Paard: genetisch managementprogramma voor verduurzaming van de paardenfokkerij (BO-68-001-072)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het doel van dit project is om de meer dan 30 paardenstamboeken in Nederland te ondersteunen in het op duurzame wijze beheren van hun paardenrassen, door het ontwikkelen van een genetisch 
managementprogramma. In een dergelijk programma moet een optimale balans worden gezocht tussen (1) behoud van genetische diversiteit, (2) verbetering van gezondheid en welzijn via selectie en (3) selectie voor 
exterieur en prestatie. Het programma moet worden afgestemd op de specifieke situatie en randvoorwaarden van betreffend stamboek. Als input voor het programma is inzicht nodig in de genetische gezondheidsstatus van het stamboek. Daartoe wordt voor elke stamboek een inventarisatie gemaakt van de genetische diversiteit en van de gezondheidsrisico’s. Voor de paardenrassen met genetisch materiaal in de genenbank, wordt de waarde van dit materiaal voor de huidige levende populatie geanalyseerd. Tevens wordt geanalyseerd welke families/dieren in de huidige populatie ondervertegenwoordigd zijn in de genenbank. Het project zal uitsluitsel geven over de meerwaarde van het gebruik van genomics om de genetische 
diversiteit te bepalen in vergelijking met gebruik van afstammingsregistraties. Bovendien zal genomics gebruikt worden voor detectie van schadelijke mutaties in een aantal stamboeken, als aanvullende toepassing van deze 
technologie. De ondersteuning van de stamboeken zal ook bestaan uit het zo goed mogelijk getraind worden in het gebruik van het genetisch managementprogramma. Het uiteindelijke doel van het project is de genetische gezondheid en welzijn van de paarden te verbeteren voor nu en in de toekomst

StatusActive
Effective start/end date1/01/2431/12/27