LWV22227 Vruchtrotbeheersing in boomgaarden en bewaring (BO-56-001-078)

Project: EZproject

Project Details

Description

Lastig is, dat een aantal van de vruchtrot veroorzakende schimmels infecteert in de boomgaard, terwijl het rot pas optreedt in de bewaring en dus bij andere schakels in de keten. Voor de sector is het van belang om een goed beeld te krijgen van de belangrijkste schimmels in de boomgaard die deze problemen veroorzaken, aangevuld met kennis over infectieperiodes en infectiebronnen. Deze kennis is nodig voor een zo duurzaam mogelijke strategie voor de aanpak van vruchtrot. Telers willen de kennis gebruiken om een zo tijdig, zo specifiek en zo groen mogelijke strategie te kunnen kiezen ter voorkoming en zo nodig bestrijding van deze schimmels. Dit project heeft als doel de nog bestaande kennisgaten op te vullen zodat er maatregelen kunnen worden ontwikkeld die de natuurlijke weerbaarheid van boomgaardsystemen tegen schimmels vergroot en om daarnaast de aanpak van schimmels in de boomgaard te verbeteren. Hiermee kan de inzet van gewasbeschermingsmiddelen verminderen, met als effect het verminderen van residu op eindproduct i.r.t. voedselveiligheid en het beperken van emissie (maatschappelijke meerwaarde). Daarnaast worden methoden ontwikkeld en onderzocht voor beheersing vruchtrot in de bewaring. Het project wordt uitgevoerd met een keten-breed consortium (telers, voorlichting, bewaarders, veilingen, producenten laag risico-middelen, veredelaar). De economische meerwaarde is gekoppeld aan het verminderen van verspilling door rot, marktbehoud binnen Europa en marktverbreding naar derden landen. De beoogde wetenschappelijke output is een verdieping en verbreding van fundamentele kennis over vruchtrot-veroorzakende schimmels en hun populatie-ontwikkeling in de boomgaard en de expressie in de bewaring.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/03/27