LWV22181 Gerichte inzet van bankerplanten voor veerkrachtige teeltsystemen (BO-56-001-082)

Project: EZproject

Project Details

Description

Methoden zoals het bijvoeren van generalistische predatoren (e.g. roofmijten en roofwantsen) in het gewas zijn ondertussen gemeengoed geworden. In de meeste gevallen is dit echter onvoldoende om preventieve biologische bestrijding van belangrijke plaagsoorten zoals bladluis en trips te garanderen. Met behulp van bankerplantsystemen wordt het mogelijk om naast ‘standing armies’ van generalistische biologische bestrijders ook ‘standing armies’ van specialistische bestrijders in de kas te laten vestigen. Bovendien kan de vestiging van natuurlijke vijanden in het gewas met behulp van bankerplanten nog verder worden vervroegd, wat belangrijk is omdat plagen steeds vroeger in het teeltseizoen worden gesignaleerd. In dit project willen we op basis van een aantal (in afstemming met telers en adviseurs bepaalde) criteria op een systematische manier nieuwe bankerplantsystemen ontwerpen voor een drietal uitdagingen, namelijk a) het stimuleren van ‘standing armies’ van verschillende soorten specialistische bladluisbestrijders door een uitgekiende combinatie van bankerplanten met alternatieve bladluissoorten, b) het vervroegen en verbeteren van de vestiging en gewaskolonisatie van generalistische roofwantsen in de opkweek en de teelt ter voorkoming van problemen met verschillende soorten trips, en c) het stimuleren van de vestiging van natuurlijke vijanden bij ongunstige klimaatcondities door toevoeging van een lokale licht- en/of warmtebron aan de bankerplanten. Tevens wordt de kennis en infrastructuur die nodig is om de inzet van bankerplanten in de praktijk te laten slagen in kaart gebracht en getoetst, in (inter)nationale samenwerking met telers, adviseurs en opkweekbedrijven.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/03/27