LWV22167 SmartWEC - Smart Electric Weed Control (BO-67-001-030)

Project: EZproject

Project Details

Description

Technologie voor onkruidherkenning wordt snel en goed ontwikkeld, en heeft grote stappen voorwaarts gemaakt in het afgelopen decennium. Het wordt nu mogelijk plantspecifiek onkruid te bestrijden met methoden die voorheen een te hoge arbeidsbehoefte hadden of technisch niet haalbaar waren.

 

Elektrisch plantspecifiek onkruid bestrijden staat op het punt van doorbreken naar de praktijk, maar een aantal cruciale onderdelen moet onderzocht en doorontwikkeld worden. De dosis-effect relaties voor elektrocutie van kiem en wortel onkruiden zijn onbekend. Deze moet onderzocht worden om de technologie juist in te zetten in de praktijk. Daartoe moet de juiste informatie uit detectietechnologie aan de elektrocutie doorgegeven worden. Uiteindelijk kan dan in proof of concept getoond worden dat elektrisch onkruid bestrijden in een breed scala aan toepassingen met de juiste dosis en effect toegepast kan worden in de open teelten alsook in de grastoepassingen voor sport en recreatie.

 

Binnen het project SmartWEC werken we samen met de verschillende stakeholders in de keten van ontwikkelaars en eindgebruikers van de onkruidbestrijdingtechnologie. Machinefabrikanten en mechatronica ontwikkelaars werken aan een prototype machine die door groenaannemers en sportvelden beheerders gebruikt kan worden bij het specifiek bestrijden van onkruid.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/03/28