LWV22008 Op weg naar een systeemaanpak van Fusarium in aardappel (BO-56-001-077)

Project: LNV project

Project Details

Description

In het gewas aardappel is Fusarium veroorzaker van zowel verwelking van de planstengel en blad als van droogrot in de knol. Een extra complicatie in deze teelt is dat er wereldwijd meer dan 10 Fusarium soorten bekend zijn die infecties in aardappel kunnen veroorzaken en dat we niet bekend is in welke regio’s, grondsoorten of percelen in Nederland welke pathogene Fusarium soorten verantwoordelijk zijn voor de aantasting.

In deze PPS willen we strategische kennis ontwikkelen over:

(1) welke soorten in welke regio’s in Nederland aanwezig zijn,

(2) welke daarvan de belangrijkste en meest virulente pathogenen zijn,

(3) waarom deze soorten pathogeen zijn in aardappel en

(4) de epidemiologie van deze pathogenen.

Deze kennis kan worden gebruikt om een duurzame strategie tegen Fusarium in een weerbaar teeltsysteem te identificeren.

In deze PPS verenigen telers, handelshuizen, keuringsdienst NAK en WUR hun krachten om deze strategische kennis te verkrijgen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/03/26