LWV21.256 Masterplan rupsen in de glastuinbouw (BO-56-001-070)

Project: EZproject

Project Details

Description

Ook voor de bestrijding met natuurlijke vijanden ontbreken er elementen. In de handel verkrijgbare soorten bestrijden alleen de eieren of de jongste larvale stadia en worden in bepaalde gewassen niet gebruikt omdat de kans op schade te groot is, of omdat ze een ander leefgebied hebben dan de plekken waar de eieren van de motten worden afgezet. Hierdoor moet er in de gangbare teelt nog steeds veel chemische bestrijding toegepast worden, met een steeds smaller pakket aan chemische middelen. Dit veroorzaakt problemen met neveneffecten tegen natuurlijke vijanden, waardoor de biologische bestrijding van andere plagen in het gewas in het gedrang komt en een risico voor resistentie-ontwikkeling ontstaat. Er is daarom behoefte aan een integrale ecologische aanpak van de bestrijding van rupsen.

Doel van de PPS “Masterplan rupsen” is het ontwikkelen van een robuust en weerbaar teeltsysteem, gebaseerd op de volgende componenten a) preventieve weerbaarheid door gemeenschappen van natuurlijke vijanden die elkaar zo goed mogelijk aanvullen en gezamenlijk de verschillende ontwikkelingsstadia van rupsen preventief kunnen bestrijden en b) het verhogen van de vatbaarheid van rupsen voor - en blootstelling van de rupsen aan - microbiologische bestrijders voor het verbeteren van curatieve biologische bestrijding. Er worden hiervoor nieuwe manieren getoetst om i) de vestiging van nieuwe natuurlijke vijanden van rupsen te stimuleren, ii) de blootstelling van rupsen aan microbiologische producten te vergroten door gedragsbeïnvloeding, en iii) de vatbaarheid voor baculovirussen te vergroten door de rupsen aan stressoren bloot te stellen. Tenslotte wordt getoetst hoe de, in dit project ontwikkelde manieren om de preventieve en curatieve biologische rupsenbestrijding te verbeteren, het beste kunnen worden gecombineerd - met elkaar en met reeds bestaande niet-chemische maatregelen - in een robuust en weerbaar teeltsysteem voor twee modelgewassen die kampen met problemen met Turkse mot en twee die kampen met problemen met Duponchelia.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/03/25