LWV21251 Participatie en klimaatadaptatie in de Kennisregio aan Zee (BO-60-003-012)

Project: LNV project

Project Details

Description

Kennisontwikkeling en onderzoek zijn nodig om de processen en methoden voor jongeren betrokkenheid en zogenaamde ‘collaborative governance’ vorm te geven. Het doel is om nieuwe methoden, processen samenwerkingsvormen te ontwikkelen waardoor jongeren betrokken worden bij nature based solutions en
klimaatadaptatie. Op basis van deze nieuwe inzichten wordt een advies geformuleerd met de succesfactoren en faalfactoren hoe jongeren langdurig te betrekken bij vergelijkbare sociale transformaties. 

Bij dit project staat jongeren participatie voorop. Dit project richt zich op het verkennen, ontwikkelen en inzetten van nieuwe methoden en processen om de jeugd meer te betrekken bij de verdere uitwerking en concretisering
van de ontworpen Toekomstbeelden van Kennisregio aan Zee. Zo worden de nature based solutions geconcretiseerd. We richten ons vooral op de opgaven binnen de deelgebieden Kust en Duinen en de Groene Stad vanuit de opgaven van zeespiegelstijging, droogte, hittestress, extreme weersomstandigheden, verzilting en waterveiligheid. Dit project kijkt ook naar hoe de betrokkenheid van jongeren ingebed kan worden in de partnersamenwerking van Kennisregio aan Zee opdat jongeren ook over de lange termijn mee kunnen sturen en
werken. Centraal in onze aanpak staan expositie, dialoog, co-creatie en sociale media. Het project is tot stand gekomen uit de grote vraag naar meer inclusiviteit van jongeren bij regionale transformatie richting klimaatadaptatie.

Dit project is transdisciplinair, wat wil zeggen dat wetenschap nauw samenwerkt met overheid en maatschappij aan de Toekomstbeelden. We richten ons daarbij vooral op het betrekken van jongeren bij de regionale transitie op basis van nature based solutions?

  1. De jongeren zijn degenen die het meeste last zullen ervaren van klimaatverandering wanneer er niets, of niet voldoende gebeurt om die impacts te beperken. Echter, zij worden nu niet betrokken in besluitvormingsprocessen.
  2. Wanneer jongeren betrokken worden bij het vaststellen en uitwerken van de Toekomstbeelden en innovatieopgaven, zullen zij zich sterker verbonden voelen bij de omgeving. Dit kan ertoe bijdragen dat zij er willen blijven wonen. Dit komt de toekomst van de regio ten goede.
  3. De stem van jongeren kan een sneeuwbaleffect hebben binnen de samenleving en zal helpen om de bredere bevolking te motiveren om meer te doen met nature based solutions.
StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/12/24