LWV21233 Chain Transparency 4.0 – Duurzaam Transparant met Blockchain (BO-67-001-025)

Project: LNV project

Project Details

Description

Deze PPS beoogt een bijdrage te leveren aan het verhogen en versterken van de duurzaamheid en transparantie in voedsel- en sierteelt ketens.

Data delen door de keten heen is hierbij een cruciale enabler, zie ook beschreven is in de digitaliseringsvisie van LNV . Eerder onderzoek (bij voorbeeld het project Chain Transparency 2.0 ) heeft aangetoond dat het delen van 'statische' data (die handmatig verzameld en gecombineerd moeten worden) al leidde tot significant minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het is de ambitie van deze PPS om de impact van datadelen verder te vergroten door te werken met dynamische, geautomatiseerde duurzaamheidsberekeningen op basis van operationele data, waarin de integriteit van data en rekenregels met Blockchain wordt geborgd. 

StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/12/24