LWV21187 Ontwikkeling van een duurzame aanpak wormbeheersing bij legpluimvee (BO-63-001-055)

Project: LNV project

Project Details

Description

In het kader van duurzame veehouderij en circulaire landbouw is het van belang dat er terughoudend gebruik wordt gemaakt van chemisch synthetische middelen die terecht kunnen komen in het milieu en in voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong. Chemische antiwormmiddelen worden op het merendeel van de legpluimveebedrijven met standaard intervallen ingezet zonder oog voor de daadwerkelijke ernst van de besmetting. Dit betekent dat er mogelijk een onnodig hoog gebruik is aan chemische anti-parasitaire middelen en daardoor een verhoogd risico op residuen in eieren en het milieu. Ook is er geen zicht op mogelijkheden van alternatieve middelen en/of methoden van wormbeheersing, ter vervanging of vermindering van het gebruik van chemisch synthetische middelen. Doel van dit project is om kennis te vergaren waarmee een geïntegreerde aanpak van wormen op het legpluimveebedrijf mogelijk is, met minimale inzet van chemisch-synthetische antiwormmiddelen. Dit wordt bereikt door:
1. Het beter inzichtelijk krijgen van de wormdynamiek in relatie tot  diergezondheid op het bedrijf, zodat kennis beschikbaar komt voor een wormbeheersing op maat.
2. Het onderzoeken van alternatieve middelen voor verbetering van de darmgezondheid en/of de algehele weerstand tegen infecties van de hennen en beheersing van de wormendruk.
Uiteindelijk zal dit project leiden tot een gerichter management met de focus op preventie, verbeteren van de natuurlijke weerstand van de dieren en een minimum aan gebruik van chemische anti-parasitaire middelen. Met als gevolg minimale transmissie via de mest naar het milieu en via de eieren naar de consument. In samenwerking met gespecialiseerde pluimveedierenartspraktijken en scharrel-, vrije uitloop en biologische
pluimveehouders worden in dit project wormbesmettingen gemonitord en de (preventieve) managementmaatregelen, de gezondheid en de prestaties van de deelnemende koppels in kaart gebracht. Zo wordt inzichtelijk hoe wormbesmettingen zich op verschillende bedrijven ontwikkelen en hoe hier via
management op maat op ingegrepen kan worden. In het project zal tevens een aantal alternatieve middelen en/of methoden van wormbeheersing worden onderzocht, met de focus op hun effectiviteit om de infectiedruk te verlagen (preventief dan wel curatief).

StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/12/24