LWV21.179 Boeren met Biodiversiteit (BO-58-001-015)

Project: LNV project

Project Details

Description

Daarnaast worden in het project verschillende monitoringssystemen voor biodiversiteit getoetst en met elkaar vergeleken. Hierbij wordt ook in kaart gebracht wat voor biodiversiteit bevorderende maatregelen reeds getroffen zijn op het bedrijf. Door meerjarig de biodiversiteit te meten bij een aantal bedrijven wordt het mogelijke effect hiervan geanalyseerd.  

Het project heeft daarmee meerdere doelstellingen. Het richt zich op; a) het ontwikkelen van een praktisch en wetenschappelijk onderbouwd participatief monitoringsinstrument; b) het monitoren van biodiversiteit in de akkerbouw en teelt van vollegrondsgroenten door boeren en adviseurs; c) deze monitoring te relateren aan de ontwikkelde KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren) in Biodiversiteit Monitor Akkerbouw (BMA) en andere bedrijfs- of omgeving specifieke data en; d) onderdeel b) en c) te relateren aan genomen biodiversiteit bevorderende maatregelen op het bedrijf.

Het project loop vier jaar. In het eerste jaar inventariseren we goed wat voor initiatieven er zijn die raakvlak hebben met het project. Waar mogelijk leggen we de verbinding en gebruiken we de resultaten en inzichten. Er wordt een programma van eisen opgesteld voor het participatieve systeem in samenwerking met de praktijk. Vanaf het tweede jaar wordt het prototype getest en doorontwikkeld. Ook worden er jaarlijks experttellingen van nader te bepalen kensoortgroepen- en soorten gedaan om de daadwerkelijke biodiversiteit te meten. Zo worden de resultaten van het participatieve instrument geduid en het systeem verbeterd. Ook wordt hiermee een vervolgstap gemaakt met de validatie van de KPI’s in de BMA.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/12/26