LWV21.101 Paddenstoelen in de circulaire glastuinbouw (BO-56-001-069)

Project: LNV project

Project Details

Description

In dit project wordt een nieuw en breder concept ontwikkeld voor een circulaire glastuinbouw met de productie van paddenstoelen (voorkeur oesterzwammen) op plantenresten uit kassen, uitwisseling van warmte en CO2 tussen teeltsystemen, en het genereren van weerbaarheidsverhogend materiaal op basis van overgebleven schimmel behandelde reststromen.

Paddenstoelen, zoals bijvoorbeeld oesterzwammen, zijn momenteel ongekend populair als product en als alternatief voor vlees in allerlei gerechten. Veel soorten kunnen groeien op diverse dode plantmaterialen zoals stro en riet en kunnen waarschijnlijk ook goed op substraten met stengelresten van vruchtgroenten geteeld worden. Op deze manier kunnen glastuinbouwreststromen dus ingezet worden voor de productie van een additioneel populair en hoogwaardig voedselproduct, dat marketingtechnisch  goed past bij vruchtgroenten.

Paddenstoelen produceren bij de teelt veel CO2 wat een aanvullende bron kan zijn voor benodigde CO2 toediening in kassen. Daarnaast kan er wellicht over en weer gebruik worden gemaakt van restwarmte.

Een derde interessant aspect aan de combinatie van teelt van paddenstoelen en reststromen uit glastuinbouw is dat het achtergebleven substraat met mycelium van de paddenstoelen (na de oogst) potentie biedt als weerbaarheidsverhogend materiaal voor de teelt van potplanten of grondgebonden teelten (bijv. chrysant, amaryllis en lisianthus). 

Op deze manier kunnen restproducten van de groenteteelt, via de teelt van paddenstoelen (bij voorkeur oesterzwammen), een nieuwe en belangrijke functie hebben binnen vervolgteelten in de glastuinbouw, waarmee de cirkel van reststromen weer rond is. Samengevat willen we in dit project 1) de kennis en technieken ontwikkelen voor de teelt van eetbare paddenstoelen op reststromen uit de glastuinbouw, 2) verkennen hoe de teelt van paddenstoelen procesmatig, door uitwisseling van restwarmte en CO2, het beste aansluit bij de teelt van vruchtgroenten en 3) onderzoeken in hoeverre de compost die overblijft na de teelt van  primaire paddenstoelen en een aantal andere paddenstoelvormende schimmels op reststromen, ingezet kan worden voor het verhogen van substraatweerbaarheid.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/03/26