LWV21065 MEDALE: medicine degradation by adaptive laboratory evolution (BO-60-004-004)

Project: EZproject

Project Details

Description

In de PPS MEDALE onderzoekt een breed consortium van industriële partners en kennisinstituten de potentie om het scala aan enzymatische omzettingen en afbraakroutes aanwezig in micro-organismen in te zetten voor afbraak van persistente chemicaliën. We richten ons hierbij op plaatsen waar geconcentreerde hoeveelheden van hormonen, organische oplosmiddelen en perfluoroalkyl verbindingen (PFAS) voorkomen. Adaptive laboratory evolution (ALE) wordt ingezet om enzymatische omzetting en biodegradatie routes te optimaliseren via genetische veranderingen die op natuurlijke wijze plaatsvinden.

 

MEDALE heeft als doel om de potentie van ALE voor de afbraak van persistente verbindingen aan te tonen en te verbeteren. We verwachten dat deze technologie de mogelijkheden voor biodegradatie met micro-organismen in bredere zin en dus ook voor anderen verbindingen zal vergroten. De verkregen kennis zal publiek toegankelijk worden gemaakt door middel publicaties, waardoor een brede inzet voor biodegradatie mogelijk wordt gemaakt.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/12/25