LWV20363 Op weg naar een klimaatbestendige melkveehouderij in de Achterhoek (BO-60-002-008)

Project: LNV project

Project Details

Description

Toekomstige veranderingen in het klimaat zullen naar verwachting in toenemende mate invloed hebben op zowel economische als milieukundige prestaties van Nederlandse melkveebedrijven.
Ondanks dat er op deelterreinen redelijk wat kennis bestaat, ontbreekt het aan overzicht en kennis van individuele melkveehouders om locatie- en bedrijfsspecifieke klimaatrisico’s goed in te schatten
en effectieve keuzes te maken voor investeringen in klimaatadaptatie. Daarnaast mogen oplossingen op het melkveebedrijf niet ten koste gaan van sectorale duurzaamheidsdoelen of ontwikkeldoelstellingen op gebiedsniveau, zoals die voor natuur en drinkwatervoorziening. Het doel van dit project is het ontwikkelen, delen en demonstreren van kennis en innovaties die nodig zijn
voor integraal klimaatbestendige ontwikkeling van melkveebedrijven in De Achterhoek. Het project levert inzicht in potentiële effecten van verwachte veranderingen in het klimaat op de melkveehouderij in de Achterhoek, en bouwstenen voor ontwikkeling naar een klimaatbestendig melkveebedrijf passend bij sectorale en regionale ontwikkeldoelstellingen. Kennisoverdracht is een kern onderdeel van dit project, om de kennis over klimaatadaptatie onder toekomstige gebruikers te vergroten en klimaatbestendigheid in de praktijk te bevorderen, zowel binnen als buiten de Achterhoek.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/24