LWV20323 Perspectief voor de biologische perenteelt in Nederland met nieuwe, schurftresistente, rassen (BO-68-001-037)

Project: EZproject

Project Details

Description

 

De biologische fruitteelt wordt hier als eerste geconfronteerd met deze toenemende aantastingen door perenschurft, door gebrek aan effectieve gewasbeschermingsmiddelen & maatregelen, en bij gebrek aan alternatieve rassen die resistentie combineren met kwaliteit en productiviteit. In tegenstelling tot het onderzoek bij appelschurft, bestaan nog geen toetsmethoden voor perenschurft waarmee nieuwe rassen of veelbelovende selecties snel en betrouwbaar op resistentie getest kunnen worden. Het infecteren met (rein) isolaten van V. pirina is nog te problematisch. Ook is nog weinig bekend over de resistentie van rassen tegen infecties van takken. Mogelijk zijn takinfecties belangrijke factoren in de meerjarige opbouw van ziektedruk: tot nu toe was de aandacht vooral gericht op blad- en vrucht-aantasting.

Uitvoering van dit project biedt de sector de kans om voor het belangrijkste Nederlandse fruitgewas een versnelling in de selectie van resistente rassen te verkrijgen. Deze toetsen zijn daarbij belangrijk omdat er in Nederland geen veredelingsprogramma voor peer bestaat. Dit project ontwikkelt toetsmethoden voor perenschurft die zijn afgestemd op de Nederlandse condities (waaronder V. pirina isolaten). In samenwerking en overleg met organisaties en veredelaars in binnen- en buitenland kunnen dan perenrassen ontwikkeld worden die resistent (robuust) zijn in het Nederlandse teeltsysteem.

Doel van het project: betrouwbare resistentietoetsen ontwikkelen voor perenschurft m.b.t blad, vrucht en tak-aantasting op basis van reinculturen en gedefinieerde isolaten van Venturia pirina.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/25