LWV20320 Systeemaanpak duurzame teelt voor de Fruitteelt van Morgen (BO-56-001-059)

Project: EZproject

Project Details

Description

Onderzoek aan individuele ziekten en plagen in de afgelopen jaren heeft mechanismen en maatregelen geïdentificeerd die een bijdrage aan de ziekte- en plaagbeheersing kunnen leveren. Deze maatregelen hebben vaak een beperkt effect, zijn nog onvoldoende doorontwikkeld of passen niet goed in het huidige gewasbeschermings­systeem, en worden niet of beperkt in de praktijk toegepast. In het voorgestelde onderzoek worden maatregelen die op zichzelf onvoldoende effect hebben, verder ontwikkeld en in één systeem gecombineerd.

In dit onderzoek wordt gewerkt aan de belangrijkste schimmelziekte (schurft) bij appels en peren, en aan snuitkevers bij appel (appelbloesemkever) en peer (perenknopkever). Dit zijn probleemziekten en -plagen in zowel de geïntegreerde als biologische fruitteelt. De gekozen organismen kunnen als model dienen voor andere ziekten en plagen: voor hun effectieve beheersing is een combinatie van een weerbare boomgaard en preventieve en andere maatregelen nodig. Er zijn daarbij twee niveaus van onderzoek nodig: onderzoek aan de systeemonderdelen en hun onderliggende mechanismen, en de toepassing en evaluatie daarvan in systeemonderzoek. In het systeemonderzoek worden ook de interacties met (maatregelen tegen) andere ziekten en plagen in het boomgaardsysteem bepaald. Het doel is om een fruitteeltsysteem te ontwikkelen waarbij het gebruik en de afhankelijkheid van (synthetische) gewasbeschermings­middelen voor de onderzochte organismen substantieel vermindert. Het resultaat is een weerbaar, rendabel fruitteeltsysteem voor een duurzame Fruitteelt van Morgen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/01/26