LWV20311 Werken aan natuurinclusieve melkveehouderijbedrijfssystemen in een gebied met behulp van backcasting (BO-58-001-011)

Project: LNV project

Project Details

Description

Binnen de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord Nederland wordt in acht gebieden in Groningen,
Friesland en Drenthe gewerkt aan gebiedsaanpakken om te komen tot natuurinclusieve landbouw. In drie van
die gebieden gaan groepen melkveehouders en andere stakeholders met begeleiding van Wageningen Research
aan de slag met het ontwikkelen van toekomstbeelden voor de regionale melkveehouderij en het ontwerpen
van bedrijfssystemen voor melkveebedrijven die passen in hun gebied. Dit gebeurt via de methode van
backcasting waarbij de gewenste situatie in 2030 centraal staat en van daaruit wordt gekeken naar wat er
moet gebeuren om dit eindresultaat te bereiken.
Binnen dit project worden de groepen ondersteund met landbouwkundige, ecologische en economische kennis
die nodig is binnen het ontwerpproces. Boeren en onderzoekers werken daarbij samen aan de concretisering
van gebiedsplannen naar bedrijfssystemen. Dit zal leiden tot het vergroten van het handelingsperspectief van
boeren om te boeren met de natuur. Met daarbij als centrale thema’s: bodemkwaliteit, waterkwaliteit, flora en
fauna, herstel en behoud van landschappen en behoud of verbetering van inkomen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/23