LWV20287 Weerbare teeltsystemen tegen invasieve tripsplagen in de glastuinbouw (BO-56-001-060)

Project: LNV project

Project Details

Description

Onder de plagen zijn de invasieve tripssoorten het meest berucht. Recentelijk is de glastuinbouw besmet geraakt met twee nieuwe invasieve soorten: de Japanse bloementrips, Thrips setosus en de pepertrips Thrips parvispinus. Beide soorten zijn zeer polyfaag en kunnen in groente- en sierteeltgewassen aanzienlijke schade geven. In Anthurium en orchideeën geven de invasieve vandatrips, Dichromothrips corbetti en de orchideetrips Chaetanaphothrips orchidii steeds meer schade. Voor het ontwikkelen van effectieve bestrijdingsmaatregelen en weerbare teeltsystemen tegen de nieuwe invasieve tripssoorten is het essentieel om het gedrag, de ontwikkeling en interactie met andere soorten te kennen. Door gebrek aan basiskennis over invasieve tripssoorten is het lastig om weerbaarheid van teeltsystemen tegen deze plagen te ontwikkelen. Dit project zal gericht zijn op het beschikbaar maken van essentiële ontbrekende kennis voor het ontwerpen van weerbare teeltsystemen tegen verschillende invasieve tripssoorten. Verder wordt een aantal innovatieve methoden en stapeling van maatregelen getest die de weerbaarheid van teeltsystemen tegen deze tripssoorten verhoogt. Het project zal uiteindelijk een beslissingsondersteunend model voor het ontwerpen van weerbare teeltsystemen voor beheersing van invasieve tripssoorten in de glastuinbouw opleveren.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/24