LWV20.286 True Price - Naar actie (BO-61-001-018)

Project: EZproject

Project Details

Description

Verdere verduurzaming van de Nederlandse agrofoodketens is noodzakelijk en staat hoog op de agenda van vele stakeholders in de keten, NGOs en overheden. Daartoe worden verschillende maatregelen genomen, maar versnelling is wenselijk.  True pricing kan daarbij helpen. True pricing is een innovatie met de potentie om verduurzaming (lees vermindering van maatschappelijke kosten en verhoging van de maatschappelijke baten) te versnellen, volgens LNV. In deze PPS wordt gekeken naar hoe true pricing kan helpen om de transitie naar een duurzaam voedselsysteem te stimuleren. Er worden verschillende opties verkend in praktijkexperimenten: opties waarin bedrijven met  behulp van true pricing consumenten stimuleren duurzamer te kopen, hun leveranciers aanzetten duurzamer te produceren en hun eigen bedrijfsvoering verduurzamen. Daarnaast worden de mogelijkheden van true pricing voor een verdere ontwikkeling van de markt van keurmerken verkend. Tot slot wordt gekeken of en hoe true pricing een bouwsteen is voor overheidsbeleid. Deze opties worden verkend met verschillende praktijkexperimenten in nauwe interactie en afstemming met (groepen van) PPS-partners. De ervaringen uit deze experimenten leiden tot een roadmap van mogelijkheden om met  true pricing de maatschappelijke kosten van voedselsystemen te verlagen. Deze PPS wordt in nauwe afstemming met het Meerjarig Experimenteerprogramma Echte en Eerlijke Prijzen, de Community of Practice rondom true price experimenten, het NWA project Transitie naar een duurzaam voedselsysteem en de bestaande PPS Echte en Eerlijke Prijs voor Duurzame Producten uitgevoerd.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/21