LWV20.211 Boer en Burger: dialoog & verbinding (BO-63-001-048)

Project: EZproject

Project Details

Description

De onderwerpen zijn gevoelig voor polarisatie door verschillen in frames en paradigmas. Tegelijk is er breed in de maatschappij veel interesse in de boer en de boerderij. Dit geeft een basis voor dialoog, de praktijk laat echter zien dat dit zeker niet vanzelf goed gaat. Het ontbreekt veel boeren aan inzicht en handvatten om de dialoog goed te kunnen voeren en zo lokaal, regionaal en sectoraal aansluiting te creëren bij burgers en maatschappij.

Deze PPS vloeit voort uit een aantal (boeren) organisaties die bouwen aan de dialoog tussen primaire voedselproducent en maatschappij en de aanpak daarvan verder willen versterken en verdiepen. Hun praktijkervaring willen zij verbinden aan kennis over dialoog met als doel om handvatten, tools en procestechnieken te ontwikkelen en breed beschikbaar te maken. Hiermee kunnen (groepen) boeren de dialoog met de samenleving goed invullen en zo aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen en de bijbehorende kansen voor bedrijfsontwikkeling en goede verdienmodellen voor de ondernemer . Deze aanpak is belangrijk voor een gezonde dialoog tussen boer en burger waarin alle soorten bedrijven (en agroketens) en hun diversiteit aan strategieën een plek hebben. Een goede dialoog beïnvloedt de beleefde ontwikkelruimte van de boer en tuinder en versterkt het vermogen om het bedrijf in samenhang met de fysieke en sociale omgeving te ontwikkelen. Agrarisch ondernemers die succesvol zijn in de dialoog met hun omgeving dragen bij aan de verbinding met maatschappelijke organisaties en zijn beter in staat hun strategie (en verdienmodel) in relatie met de fysieke en sociale context vorm te geven.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/03/25