LWV20192 Werken met Waterlandschappen (BO-65-003-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

In elk living lab wordt gestart met bestaande gebiedsprocessen die focussen op land-water overgangen. We stellen economisch waarde-creatie centraal en zoeken naar win-win combinaties met de publieke opgaven die in dat gebied gelden (PAGW, klimaatadaptatie, waterberging, biodiversiteit). Het doel is om de publieke opgave op die manier kansrijker en effectiever te verankeren in een gebied samen met private partijen. Het project levert inzicht op in verschillende verdienmodellen voor recreatie, landgebruik en waterbouwers die tegelijk de kwaliteit van de natuur en klimaatbestendigheid versterken. Het project is zo ingericht dat verworven competenties en kennis uit de living labs beschikbaar blijven voor initiatiefnemers, beheerders, aannemers en gebruikers van de
Nederlandse waterlandschappen. Een belangrijk doel is ook onderzoek en uitvoering van inrichtingsprojecten meer in samenhang te brengen, dat doen we met hulp van adaptieve monitoring van economische, sociale, ecologische en morfologische aspecten.

 

Meer informatie is te vinden op: Werken met Waterlandschappen Een natuurinclusieve inrichting van grote wateren koppelen aan een krachtige economie

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/24