LWV20189 Voeding op Maat (BO-55-001-014)

Project: LNV project

Project Details

Description

"Wat er niet in gaat, komt er ook niet uit". Het verminderen van stikstofemissies uit de veehouderij is het meest effectief door aanpak bij de bran: het voer van het dier. Dieren hebben energie, eiwitten en andere nutrienten nodig. In de juiste hoeveelheden, de juiste verhoudingen en op de juiste momenten. Dat is nag niet zo eenvoudig, want elke levens- of productiefase betekent andere behoeften aan energie en voedingsstoffen. Oak zijn er individuele verschillen tussen dieren en is er variatie in de tijd. Dit project richt zich op innovaties in de eiwit- en aminozuurwaardering van voedermiddelen, in samenhang met een optimale waardering van energie, afgestemd op de actuele behoeftenormen voor energie, eiwit en andere nutrienten. "Voeding op maat" is de belangrijkste brongerichte maatregel, die doorwerkt in de verdere nutrientencyclus: voer-dier-stal-mest-bodem-plant. We kiezen een ge'fntegreerde aanpak, gericht op het totale voer. Met oog voor energie, eiwit/aminozuren en andere voedingsstoffen. Effectief in de reductie van stikstof- en fosforverliezen, en met oog voor reductie van broeikasgassen (m.n. methaan) en voor circulariteit (a.a. via onafhankelijke, transparante grondstof- en voederwaardering). En zonder concessies aan diergezondheid en dierenwelzijn.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/24