LWV20173 Vitale Varkenshouderij (BO-63-001-046)

Project: EZproject

Project Details

Description

De sector varkenshouderij werkt aan verduurzaming en heeft hiervoor een meerjarenplan (tot 2030) opgesteld. In september 2019 is dit plan naar de Tweede Kamer gestuurd. Een gezonde leefomgeving, gesloten kringlopen, gezonde dieren, diervriendelijke houderij, een aantrekkelijk verdienmodel met een stevige marktpositie en bijdragen aan een beter klimaat. Dit zijn de ambities van de Nederlandse varkenshouderij. Om deze ambities te realiseren hebben varkenshouders, toeleverende bedrijven, afnemers en overheden hun krachten gebundeld in de Stichting Coalitie Vitale Varkenshouderij. Dit PPS project geeft invulling aan een belangrijk deel van het onderzoeksprogramma 2021-2024 voor de vijf ambities van de Coalitie (zie figuur). Een ander deel van het onderzoek wordt ingevuld via andere instrumenten zoals de Klimaatenveloppe en het Beleidsondersteunend Onderzoek.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/24