LWV20167 Rol van gewasresten voor bladpathogenen van suikerbiet in bouwplanverband (BO-56-001-057)

Project: EZproject

Project Details

Description

In dit project wordt het optreden van de bladpathogene schimmels Cercospora beticola, Stemphylium beticola en Ramularia beticola in de gewasrotatie onderzocht. De kolonisatie van gewasresten door de pathogenen wordt met behulp van moleculaire toetsen gemeten, vooral ook in de rotatie in jaren zonder de teelt van suikerbiet. De binnen dit project onderzochte monsters zijn afkomstig uit een rotatieproef (PPS Integrale aanpak voor de akkerbouw op zand gestart in 2020) en worden gebruikt in PPS Gewasrestmanagement tegen ziekten voor de analyse van Alternaria solani, een pathogeen in aardappel. In het project wordt efficiënt gebruik gemaakt van de DNA monsters om de suikerbiet-ziekteverwekkers in de gewasresten te meten en op deze manier de kennis van de rol van de diverse gewasresten voor de diverse gewas-specifieke pathogenen in teeltsystemen verder te ontwikkelen. De projectresultaten zijn essentieel voor een systeemaanpak die gebruik maakt van gewasrestmanagement in gewasrotatie met als doel risicos op biotische stress door ziekteverwekkers te voorkomen. Het onderdrukken van populaties van ziekteverwekkers door gewasrestenmanagement sluit aan bij Prioriteit 4, MMIP A2 Gezonde, weerbare bodem- en teeltsystemen van de LNV missie Kringlooplandbouw.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/01/25