LWV20154 Masterplan Fusarium 2.0 (BO-56-001-066)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het Masterplan Fusarium 2.0 bouwt verder op de fundering gelegd door Masterplan Fusarium (2018-2020) en werkt aan een solide basis voor het oplossen van de Fusarium problematiek in bovengenoemde teelten met Fusarium oxysporum, F. solani en F. proliferatum. Deze kennisbasis bestaat uit (1) Sterk en gezond uitgangsmateriaal: Selectie en veredeling van resistente cultivars en de inzet van plantversterkende endofyten kunnen de impact van Fusarium infecties verminderen. (2) Epidemiologie en preventie. Analyse van de verspreidingsroutes van de verschillende pathogenen en van de bedrijfsvoering op verschillende bedrijven geven aan waar de kritieke punten in de keten zitten. Hygiëneplannen en -protocollen kunnen de ziektedruk op bedrijven helpen verminderen. Tenslotte (3) geïntegreerde beheersing door de inzet van antagonisten en plant- en bodemweerbaarheid verhogende middelen. Deze kunnen zowel op het niveau van de plant als op praktijkschaal worden getest.

 

Het groeiende probleem van Fusarium vraagt om een geïntegreerde aanpak. Kennis uit dit project is zo van belang voor zowel de bedekte als de open teelten met problemen met Fusarium.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2130/06/24