LWV20119 BIOVALOR (BO-55-001-011)

Project: EZproject

Project Details

Description

Voor de nieuwe verwerkingsroutes worden voordelen in termen van broeikasgasemissies geschat (met Life Cycle Analysis - LCAs) en voor de eindproducten worden emissies van nutriënten naar bodem, water en lucht bepaald om zo afwentelingseffecten te voorkomen.


Het project is opgezet rond vier casussen waarbinnen op een praktijklocatie gewerkt wordt aan de productie van nieuwe bemestingsproducten:

1) Testen van nieuwe technieken voor stikstofterugwinning uit proceswater;
2) Optimaliseren van de fosfaatterugwinning uit co-vergiste mest en praktijktoepassing van de producten;
3) Hergebruiken van nutriënten uit afvalwater van de zuivelindustrie;
4) Praktijktesten met circulaire grondstoffen voor potgrond uit digestaat.


Binnen iedere casus wordt met het bedrijfsleven gewerkt aan het implementeren, testen en monitoren van technieken en het toepassen van herwonnen bemestingsproducten in de praktijk. Uitvoering van pot- en demonstratieproeven met eindproducten vormen een belangrijk onderdeel evenals het vaststellen van de business case. De productie en de kwaliteit van de herwonnen organische en minerale meststoffen wordt, voor zover mogelijk, in de praktijk getest om het perspectief voor alle partijen in de keten duidelijk te maken en zo een boost te geven aan de implementatie van kringlooplandbouw en de circulaire economie.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/21