LWV20.108 Uitbreiding PPS Landbouw als vliegwiel voor de energietransitie (BO-59-005-002)

Project: EZproject

Project Details

Description

Om tot een klimaat neutrale landbouw en voedselproductie te komen te komen is het van belang om het energiegebruik op landbouwbedrijven en in de keten te reduceren en het gebruik van fossiele energie te vervangen door (zelf geproduceerde) hernieuwbare energie. Daarnaast is het belangrijk om de potentie die de landbouw heeft om hernieuwbare energie te produceren te benutten waarmee de landbouw een flinke bijdrage levert aan de gewenste productie in Nederland. Om dit voor elkaar te krijgen moeten er op tal van terreinen nog flinke stappen gezet worden zowel in het bedrijf als in de keten en de regio.

 

Deze uitbreiding van het al lopende onderzoek bevat de volgende 2 thema’s:

  • Landbouw als vliegwiel om RES doelen te realiseren:
  • Provincies en gemeenten toevoegen aan het huidige PPS consortium. Uitbreiden naar 4 pilotgebieden waar netbeheerder, landbouw/agrarisch collectief / gebiedspartijen en inwoners samen concreet aan de slag gaan met de bouwstenen uit de lopende PPS. Met als doel het aanbod van een aantal Regionale Energie Strategie (RES) gebieden te realiseren via een maximale bijdrage vanuit de landbouw. Met een goed verdienmodel.
  • Fossielvrije landbouwmechanisatie:

 

  • Ontwikkelaars van elektrische, groengas (CNG) en op waterstof aangedreven landbouwmechanisatie en mechanisatiebedrijven toevoegen aan het huidige PPS consortium. Dit nieuwe consortium gaat samen met het al bestaande innovatienetwerk van de PPS (pioniers in het inpassen van hernieuwbare energie in hun agrarische bedrijfsvoering) eerst in beeld brengen wat de introductie nu tegenhoudt ondanks aanwezigheid van prototypes, grote interesse en behoefte (technische, sociale, economische en systeem belemmeringen) en vervolgens een actieprogramma opstellen en uitvoeren om zo de introductie van fossielvrije mechanisatie in de landbouw te versnellen.
StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/03/23