LWV20053 Vissen met de wind (BO-65-004-006)

Project: EZproject

Project Details

Description

De komende jaren zal het aantal windparken op de Noordzee sterk toenemen, waardoor er minder ruimte
overblijft voor de Nederlandse visserij. In het Noordzeeakkoord is afgesproken dat wordt gezocht naar
mogelijkheden voor medegebruik van deze windparken met visserij. Bij de nieuw te bouwen windparken zal
medegebruik worden opgenomen als voorwaarde. De voor Nederlandse visserij belangrijke sleepnetvisserij is
momenteel niet toegestaan in de windparken. De vele (geplande) windparken op de Noordzee vormen dan ook
een aanleiding om te kijken naar alternatieve vormen van visserij. Het bestaande Win-Wind project heeft de
eerste stappen gezet om (a) inzicht te krijgen in de risicos en mitigerende maatregelen om deze risicos te
verminderen gericht op krabben- en kreeftenvisserij met korven, (b) om inzicht te krijgen in de aanwezigheid van
2
krabben en kreeften in het windpark Amalia. Dit is een eerste stap op weg naar een commerciële visserij in
windparken. Binnen dit voorliggende project willen we de mogelijkheden voor krabben- en kreeftenvisserij in
windparken verder ontwikkelen, een verkenning uitvoeren naar andere vormen van visserij in windparken en de
economische haalbaarheid inschatten. De lessen die zijn geleerd uit Win-Wind zullen uitdrukkelijk worden
meegenomen. Belangrijk is onder welke voorwaarden visserij in windparken mogelijk is, welke visserij technieken
mogelijk zijn, welke aanpassingen voor windparken en visserij dan noodzakelijk zijn, en of er voldoende vis
aanwezig is om uiteindelijk tot een duurzame en rendabele visserij te komen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/21 → 31/12/21