LWV20037 Fitte vis in een duurzame aquacultuur (AQUAFIT) (BO-65-004-003)

Project: EZproject

Project Details

Description

AQUAFIT sluit aan bij het Meerjarige Maatschappelijk Innovatie Programma Visserij (E5) en draagt bij aan de
ontwikkeling van duurzame viskweekmethoden voor consumptie (prioriteit 35) en de analyse van visverwerking
ten behoeve van dierenwelzijn (prioriteit 38). Productkwaliteit is in alle missies een belangrijk onderwerp.
Samen met twee partners uit de Nederlandse aquacultuursector, Hendrix Genetics (HG) en Kingfish Zeeland (KZ),
gaat Wageningen Livestock Research (WLR) zich integratief inzetten voor het kweken van een fitte vis in een
duurzame aquacultuurketen door fokkerij, fysiologie, welzijn en productkwaliteit te combineren. Met de
toenemende vraag naar vis is er ook een toenemend belang vanuit de maatschappij dat kweken duurzaam
gebeurt. Duurzaamheid vraagt tools om daarop te kunnen sturen (via automatisch fenotyperen, sensoren en big
data) en de consument een product van hoge kwaliteit te kunnen bieden. Dit is voor de aquacultuursector een
win-win situatie, aangezien deze verduurzaming samengaat met het verbeteren van de technische (kwaliteit en
uniformiteit) en economische resultaten.
Het doel van het onderzoek is daarmee het ontwikkelen van methoden voor verduurzaming van viskweek en het
verkrijgen van een meer uniforme en kwalitatief betere vis, en visproducten. De beoogde resultaten zijn kennis en
methoden waarmee (i) de fysiologische prestaties van de vissen gebruikt kunnen worden om de
productieomstandigheden voor de vis te verbeteren; (ii) de beter presterende vissen geselecteerd kunnen worden
voor de fokkerij; en (iii) de kwaliteit en versheidsduur van de visproducten worden verbeterd.
Concreet levert dit project een innovatieve zwemtest om robuuste zalmachtigen te kunnen selecteren op basis
van fysieke prestatie. Ook levert dit project een duurzamere houderij-strategie op die de robuustheid en kwaliteit
van de geproduceerde vissen verbetert en de versheid van het product optimaliseert. De integratieve aanpak
wordt verwacht te leiden tot een robuuste en efficiëntere vis met een verbeterd welzijn, wat leidt tot een hogere
productkwaliteit, alsmede een geïntegreerde monitoring van vis en systeemcondities, en zodoende een
duurzamere productie. De genetische analyses leveren input voor een selectie programma waarin genetische
diversiteit behouden blijft. De genetische verschillen voor robuustheid en kwaliteit tussen families
(erfelijkheidsgraad en genetische aanleg) worden vastgesteld en kunnen vervolgens ingezet worden in een
programma voor genetische verbetering.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/24