LWV20022 - Ionselectieve Elektrodialyse voor duurzaam terugwinnen van nutrienten (BO-55-001-016)

Project: LNV project

Project Details

Description

In dit project wordt een selectief elektrodialyseproces (SED) ontwikkeld en in de praktijk op locatie gedemonstreerd voor selectieve en brongerichte verwijdering van deze ongewenste ionen, of van de gewenste nutriënten, om het lozen (spuien) van water en nutriënten in veel gevallen te beperken/voorkomen, deze duurzaam terug te winnen en te valoriseren en door deze (lokale) kringloopsluiting de input van additionele nutriënten zo veel mogelijk te verminderen.

 

SED is een duurzame en modulair opschaalbare membraantechnologie die gebruik maakt van commercieel beschikbare ion-selectieve membranen en alleen aangedreven wordt door (duurzame) elektriciteit en kent een relatief laag energieverbruik. Diverse toepassingsgebieden kunnen hiermee worden bediend, zoals de tuinbouw, de voedingsindustrie (organische reststromen) en drainage/afvalwaterbehandeling.

 

Diverse applicaties zullen worden onderzocht en ontwikkeld:

  1. Scheiding van calcium/magnesium (zelfde valentie, tweewaardige kationen voor micronutriënten)
  2. Scheiding van kalium/natrium (zelfde valentie, eenwaardige kationen voor macronutriënten)
  3. Scheiding van nitraat/chloride (zelfde valentie, eenwaardige anionen voor macronutriënten)
  4. Scheiding van calcium/natrium (ongelijke valentie voor micronutriënten als referentie m.b.t. andere ionscheidingstechnologieën)

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/211/07/24