LWV19293.02 BioImpuls III (BO-68-001-029)

Project: EZproject

Project Details

Description

In de voorgaande projectfasen Bioimpuls-I (2009-2014) en Bioimpuls-II (2015-2019) is een set van nieuwe resistentiegenen uit wilde verwanten van aardappel opgewerkt en met een participatieve aanpak door kennisinstellingen, kweekbedrijven en boerenkwekers gezamenlijk beschikbare resistentiegenen ingebracht in een genetische achtergrond aangepast aan Nederlandse omstandigheden en op agronomisch hoogwaardig niveau. Dit materiaal is door kweekbedrijven en boerenkwekers onder deels biologische omstandigheden geselecteerd tot veelbelovende kandidaatrassen.

 

In Bioimpuls-III (2020-2024) worden:

  • de resterende 5 resistentiegenen via pre-breeding opgewerkt tot een voor de deelnemende bedrijven en boerenkwekers hanteerbaar niveau (i.e. worden ontdaan van resterende wilde eigenschappen);
  • complexe stapelingen van resistentiegenen gerealiseerd ter verduurzaming van het resistentieblok in commerciële rassen;
  • de focus van Bioimpuls-I en II op tafelaardappelen nu in het kruisingsprogramma van Bioimpuls-III nadrukkelijk verlegd naar rassen geschikt voor verwerking tot friet en chips;
  • een deel van het kruisingsprogramma ingericht voor virusresistentie tegen het in Nederland veelvoorkomende aardappel Y-virus om daarmee ook de volledig biologische teelt van pootgoed mogelijk te maken;
  • en tegelijk de in Nederland voorkomende Phytophthora en de ontwikkeling van het virulentiespectrum daarin gemonitord ten behoeve van het resistentiemanagement van in de praktijk ingezette resistentiegenen.

 

Met Bioimpuls-III zijn de kweekbedrijven en boerenkwekers beter in staat om nieuwe rassen te veredelen die beschikbaar komen op het boerenerf. Nieuwe rassen waarmee lokaal duurzamer geteeld voedsel beschikbaar komt met significant minder emissies naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater. Nieuwe rassen waarvan bovendien hoogwaardig pootgoed in Nederland kan worden geteeld, ook voor export naar de meer dan 80 landen waar Nederland bijdraagt aan de voorziening van hoogwaardig uitgangsmateriaal en lokale productie van gezonde voeding.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/24