LWV19291 Vrije Kraamhokken Benchmark (BO-63-001-040)

Project: EZproject

Project Details

Description

Vereijken wil aantonen dat wanneer zeugenhouders met vrije kraamzeugen gaan samenwerken en kennisdelen de
technische resultaten verbeteren. Verslechtering van technische resultaten samen met een hogere investering is een grote
barrière voor zeugenhouders om met vrije kraamzeugen te gaan werken, de business case rekent niet. Vereijken heeft dit
samenwerkingsplatform afgelopen jaren opgezet en heeft op kleine schaal aangetoond dat samenwerking daadwerkelijk
leidt tot verbetering van resultaten en hiermee zijn de zeugenhouders erg content. Dit zit niet alleen in het verminderen
van uitval, maar ook in het verbeteren van de conditie en gezondheid van de dieren. Het ontbreekt echter aan structurele
manier van dataverzameling en hoeveelheid data om dit te onderbouwen.
Vereijken wil nu op grote schaal hetzelfde aantonen en heeft daarbij de hulp van WUR ingeroepen om een gedegen
onderzoek hiernaar te doen, zodat de resultaten ook goed te onderbouwen zijn en significant. Alleen op deze manier is de
markt te overtuigen.
We willen daarom een grootschalige samenwerking opzetten, ondersteund met automatisch gegenereerde data, om het
effect van gestructureerde samenwerking aan te tonen. Voordat we deze grootschalige (20 zeugenbedrijven) testen kunnen
uitvoeren, willen we eerst in het klein met 2 à 3 zeugenhouders de protocollen en structuur gaan testen dit is beschreven
in deze pps aanvraag. Zodra dit gereed is gemaakt en getest, kunnen we efficiënt de het grote onderzoek starten, hiervoor
zal een nieuwe pps aangevraagd worden. Een mooi detail hierin is, dat we een samenwerking aangaan met Cooperl in
Frankrijk, een coöperatie met 2700 leden, die een vrijwel identiek onderzoek in Frankrijk willen doen met dezelfde schaal.
Dit is een goede aangelegenheid om onze en hun resultaten te valideren.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/22