LWV19232 - Grow with the Flow (BO-60-001-001)

Project: LNV project

Project Details

Description

De primaire doelstelling is te komen tot een gezamenlijke innovatieve oplossing waarmee een beter zicht verkregen kan worden op watervoorraad en waterbeschikbaarheid waardoor objectievere keuzes gemaakt kunnen worden door waterbeheerders en stakeholders; Waterbeheerders kunnen door dit betere zicht efficiënter sturen, alsmede hun stakeholders inzicht geven in de verwachte hoeveelheid water die op korte termijn beschikbaar is. Stakeholders kunnen hierop weer anticiperen door tijdig watervoorraad vast te houden. Dit betekent dat de informatie aan partijen beschikbaar moet zijn op hetzelfde niveau, bij voorkeur en waar mogelijk real-time. Hiervan afgeleide doelstellingen zijn (niet limitatief):

• Een bijdrage leveren aan duurzamer waterverbruik.

• Leveringszekerheid borgen grondstoffen

• Hoger rendement agrarische sector

• Minder schade door droogte en wateroverlast

De urgentie is groot. Klimaatverandering draagt bij aan meer periodes met droogte of wateroverlast. Het is van toenemend belang daar tijdig op te kunnen anticiperen, hetgeen inzicht vereist.

Deze doelstelling sluit aan bij de respectievelijke bedrijfsdoelstellingen van de in deze samenwerking betrokken partijen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/22