LWV19222.05 - Beheer eikenprocessierups (BO-60-003-005)

Project: EZproject

Project Details

Description

Doel van dit project is het minimaliseren van de maatschappelijke en ecologische impact van de eikenprocessierups en de maatregelen ter beheersing daarvan. Dit gebeurt door (1) het verbeteren van best practices van preventie, bestrijding en verwerking van rupsenafval. De uitkomsten hiervan worden vastgelegd in een nieuwe Leidraad Beheersing Eikenprocessierups. Voorts door (2) een beter beeld te krijgen van de daadwerkelijke impact op gezondheid en welbevinden, alsmede door (3) het opzetten van een monitoring- en communicatienetwerk ter ondersteuning van het beheer.

Bij de onderdelen 1 en 3 wordt samengewerkt met een grote groep beheerders en uitvoerders via het Kenniscentrum Eikenprocessierups, en met het Kennisplatform Eikenprocessierups zodat uitrol van de resultaten over geheel Nederland bespoedigd wordt.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/21