LWV19222.03 - Succesvol implementeren groene stadsontwikkeling (BO-60-003-003)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project wil werken aan een betere implementatie van groen in stadsontwikkeling (verdichten èn vergroenen). Doel is om stedelijke professionals van de juiste kennis te voorzien om de integratie van groen in de stadsontwikkelingsprocessen te verbeteren. Dit project is vernieuwend omdat het systematisch onderzoek doet naar de succes- en faalfactoren bij de integratie van groen in stedelijke planvormingsprocessen, en samen met steden en brancheorganisaties oplossingen aandraagt zoals verbeteringen van richtlijnen (e.g. LIOR - Leidraad Inrichting Openbare Ruimte), normen (e.g. puntensysteem Natuurinclusief Bouwen), labels (e.g. NL Greenlabel), en financieringsmodellen (NEPROM) ten behoeve van groen in steden.

In gemeentelijke coalitieakkoorden staan grote ambities m.b.t. vergroening en klimaatbestendigheid van steden (e.g. 20ha nieuw groen in Rotterdam). Dit project levert concrete kennis en producten die gemeenten gaan helpen die ambities ook te realiseren. Door de resultaten van het project wetenschappelijk te publiceren en presenteren draagt het project bij aan de wereldwijde discours over stedelijke verdichting en vergroening (zie Haaland & Konijnendijk 2015).

Het project draagt bij aan één van de drie doelen van De Groene Stad [verbinden en stimuleren van groene en nietgroene partijen] en genereert kansen voor ontwerpers van stedelijke en groene ruimte (e.g. Effectief Groen-concepten, groene architectuur), en voor kwekers, inrichters en beheerders van stadsgroen (meer en specifieker stadsgroen, aangepast beheer). Vandaar dat brancheverenigingen (Stadswerk, BNA, BNSP, NVTL, VHG, DGS, NEPROM) uit de wereld van vastgoed, projectontwikkeling, stedenbouwkundig ontwerp, groeninrichting en -beheer interesse hebben en als partner zijn aangesloten. Voor onderzoekers en studenten van WUR biedt het project de kans een daadwerkelijke bijdrage leveren aan de verduurzaming en vergroening van de stedelijke leefomgeving.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/23