LWV19192 - Productie van fosforzuur en organische zuren uit slib van afvalwater-zuiveringsinstallaties en uit bermgras (BO-57-001-019)

Project: EZproject

Project Details

Description

In het project wordt technologie ontwikkeld voor de productie van azijnzuur en fosforzuur uit slib uit afvalwaterzuiveringsinstallaties en uit bermgras. Slib en bermgras zijn grote organische restromen waarvoor nog een hoogwaardige toepassing wordt gezocht. Azijnzuur en fosforzuur kunnen worden ingezet als grondstof voor diverse nuttige producten. De organische stoffen in slib en bermgras zijn complex en niet gemakkelijk verteerbaar voor micro-organismen. Om die verteerbaarheid te vergroten wordt een ontsluiting met loog voorzien. Vervolgens zetten bacteriën de toegankelijk gemaakte stoffen om in azijnzuur, waarbij ook fosfaat vrijkomt. Via een reeks van scheidingsprocessen worden geconcentreerde oplossingen van azijnzuur, van fosforzuur en van loog geproduceerd. De teruggewonnen loog kan weer worden ingezet bij de ontsluiting. Dit project zal in 2020 en 2021 worden uitgevoerd. Deelnemers zijn o.a. waterschappen, voedingsmiddelenindustrie, een ingenieursbureau en een gebruiker van azijnzuur.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/21