LWV19184 - Wetenschappelijke bodemvorming onder de voedselbosbouw (BO-58-001-002)

Project: LNV project

Project Details

Description

Tot op heden is er weinig wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de impacts van voedselbossen in gematigde klimaatzones. Om de (potentiële) meerwaarde van deze innovatieve, agrarische productiesystemen te onderbouwen willen wij in dit project de duurzaamheidsimpacts van voedselbossen in een gematigde klimaatzone wetenschappelijk analyseren. We richten ons daarbij op verdienvermogen, klimaatmitigatie, (agro-)biodiversiteit, bodemkwaliteit en ecologische veerkracht. De beide voedselbossen worden gedurende het onderzoeksproject aangelegd. Dit biedt een unieke kans om de ontwikkeling van deze voedselbossen wetenschappelijk te monitoren vanaf de aanleg. Het meetbaar maken van het biodiversiteitsherstel, de koolstofopslag (klimaatmitigatie) en de waterretentie is in toenemende mate een randvoorwaarde voor beloning van onder meer agrarische grondgebruikers die zich inzetten voor versterking van deze ecosysteemdiensten. De studie sluit daarmee aan bij de ambities en aanpak van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, het Klimaatakkoord en de missies van LNV.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/24