LWV19178 Handsfree production in agri-food (BO-67-001-017)

Project: EZproject

Project Details

Description

De beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde mensen die in de agro- en foodproductie willen werken komt steeds meer onder druk. Organisaties zoeken vaker oplossingen in het gebruik van robots. De ontwikkeling van robot toepassingen in de agro-foodproductie is te versnellen door op een aantal onderliggende kennisvragen vooruitgang te boeken. De aanleiding komt direct uit de TKI call waarin een gerichte actie is geweest om rond robotica een PPS te vormen. Het doel van deze PPS is om te werken aan de hand van een aantal concrete Use Cases, die vanuit het veld vragen om nieuwe kennisontwikkeling. Op deze manier ontstaat er een nieuwe generatie robots voor de agro food productie en de glastuinbouw die slim, flexibel, robuust en verbonden zijn. Die probleemloos werk uit handen nemen en naast mensen, dieren en planten hun taak uitvoeren. Robuuste ontwerpen van plukrobots voor onder andere gerbera, tomaat gewasverzorging in de open teelten en bomenteelt worden gemaakt omdat zij een groot marktpotentieel hebben. Tegelijkertijd leren we van elkaar en werken we aan kennisontwikkeling rond robot-robot interactie, robot-mens-dier-plant interactie, sensing en het in kaart brengen van de omgeving met bijbehorende risico’s. Hierbij wordt gebruik gemaakt van multifunctionele actuators, 5G communicatie en precieze goedkope en betrouwbare positiebepaling van robot-platform en robot-actuators. Betrokkenheid in co-design, oog voor ethische, sociale en organisatorische aspecten bij aanpassing van bedrijfssystemen en demonstraties zorgen voor inspiratie en betrokkenheid van een uitgebreid ecosysteem van o.a. startups, onderwijsinstellingen en eindgebruikers.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/24