LWV19158 Biorationals binnen IPM in strijd tegen ondergrondse ziekten (BO-56-001-045)

Project: EZproject

Project Details

Description

Schimmels en nematoden die ondergrondse delen van planten infecteren zijn moeilijk te bestrijden en vormen nog steeds een risico voor de teelt onder glas, zowel in grondgebonden als in substraatteelt.

Bij de bestrijding van plagen worden de principes van Integrated Pest Management (IPM) strategie breed geaccepteerd en toegepast. Ook in het geval van ondergrondse ziekten zijn de principes van IPM strategie, namelijk preventie, waarnemen & registreren en correctie van toepassing. Voor ondergrondse ziekten ontbreekt op dit moment deze geïntegreerde aanpak met goede pathogeen detectie, monitoring en een pakket van effectieve maatregelen. Inzet van biorationals, zoals o.a. biopesticiden, botanicals en synthetische producten, die een laag risico voor de mens en milieu met zich meebrengen, binnen een Integrated Pest Management (IPM) strategie wordt gezien als waardevolle aanvulling in de strijd tegen ondergrondse ziekten. Echter, er zijn nog veel vragen over de optimale toepassing van deze producten (wanneer, hoe en hoe vaak moeten deze middelen toegepast worden zodat een maximaal te behalen effect gerealiseerd kan worden). Inzet van biorationals tegen ondergrondse ziekten vraagt veel kennis over zowel het werkingsmechanisme van het middel als over de biologie van het te bestrijden pathogeen en over het systeem waarin het middel toegepast wordt. Meer epidemiologische kennis is nodig over de kritieke momenten in de opkweek en teelt, wanneer het risico van besmetting met ondergrondse ziekten groter wordt en hoe die te voorkomen is met doelgerichte inzet van biorationals. Deze kennis kan helpen om toepassing van biorationals te optimaliseren voor verschillende teelten en pathogenen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/23