LWV19128 One Health For Meat Products (BO-64-001-019)

Project: LNV project

Project Details

Description

In de PPS 1H4MP (2016-2017) werden eerst in vitro methoden voor detectie van levende (en daarmee infectieuze) T. gondii parasieten opgezet. Dit betrof de propidium monoazide -PCR- (PMA-PCR), de celkweek­en de Real Time Viability (RTV)-methode. Op basis van eerste experimenten bleek de celkweekmethode het meest geschikt. Hierbij wordt bepaald of de T. gondii parasieten zich vermenigvuldigen in dierlijke cellen. In de PPS is aansluitend in een muisbioassay en met de celkweek gekeken naar het effect van toevoegen van NaCl, natriumlactaat en acetaat op de levensvatbaarheid van T. gondii. Met de muisbioassay bleek dat de geteste combinaties van toevoegingen effect hadden, maar geen van alien was volledig effectief. Hoewel de resultaten van de celkweek hoopgevend zijn voor de ontwikkeling van een alternatieve viability methode, is verdere optimalisatie van de celkweekmethode nog wel nodig. De resultaten van de eerste PPS waren bemoedigend en dienen als basis voor het indienen van dit vervolg project.

 

Het doel van deze vervolg PPS is om de celkweek verder te optimaliseren en om vervolgens voldoende verschillende combinaties van toevoegingen van NaCl, natriumlactaat en acetaat te testen zodat een voorspellend model kan worden gefit om de afdoding van T. gondii te kunnen aflezen. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om het effect van de toevoegingen specifiek voor de Nederlandse situatie mee te nemen in het kwantitatieve risicobeoordelingsmodel (QMRA) voor T. gondii infecties via vlees. Bovendien kunnen de producenten met dit model het effect op de afdoding van T. gondii in de producten meenemen in de keuzes van concentraties van conserverende ingredienten. Om dit doel te bereiken zal de celkweek voor T. gondii parasieten worden geoptimaliseerd en gevalideerd als alternatief voor de muisbioassay. Vervolgens wordt met voorscreening in de celkweek en confirmatie in de muisbioassay het effect bepaald van conserverende ingredienten of combinaties hiervan op afdoding van T. gondii parasieten in vleeswaren. Een resultaat van deze PPS is ook dat er een alternatief beschikbaar komt voor de muisbioassay en op die manier draagt het project bij tot de vermindering van het gebruik van proefdieren.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/23