LWV19087 Schadepreventie invasieve schildwants (BO-56-001-046)

Project: EZproject

Project Details

Description

De bruingemarmerde schildwants heeft zich de afgelopen decennia over grote delen van Noord-Amerika en Europa verspreid en is in 2018 voor het eerst in Nederland gevonden. In 2019 werden voor het eerst ook jonge wantsen, de zogenaamde nimfen, gevonden. Dit laat zien dat de bruingemarmerde schildwants in staat is om zich onder de Nederlandse omstandigheden voort te planten. Ook in België en Duitsland heeft de wants zich in 2019 sterk uitgebreid. Uit Baden-Württemberg komen de eerste meldingen van schade aan gewassen. In Noord-Italië zijn de problemen het grootst. Daar heeft de soort in 2019 voor 600 miljoen Euro schade aan fruit en groenten veroorzaakt. Vooral bedrijven met peren, appel, kiwi’s en perziken werden zwaar getroffen. De plaag wordt nu als een bedreiging beschouwd voor het voortbestaan van veel fruitteeltbedrijven.

 

In hoeverre de wants ook in Nederland schade gaat veroorzaken is op voorhand niet te zeggen. Factoren die hierbij een rol spelen, zijn onder meer: het klimaat, de aanwezigheid van alternatieve waardplanten en de synchronisatie van de schadelijke stadia van de wants met de gevoelige stadia van de verschillende gewassen. Dit project beoogt inzicht te geven in:

  • de verspreiding van H. halys in Nederland
  • de levenscyclus van H. halys onder Nederlandse omstandigheden
  • de interactie met hier geteelde gewassen en waardplanten
  • mogelijkheden voor monitoring van H. halys
  • mogelijkheden voor preventie en bestrijding
StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/22