LWV19081 Bioveiligheid pluimveebedrijven (BO-63-001-036)

Project: EZproject

Project Details

Description

Sinds 2014 zijn gedurende drie herfst-winter perioden uitbraken geweest met verschillende vogelgriep (HPAI) virussen. Al het pluimvee was binnen gehuisvest in Nederland vanwege een ingestelde ophokplicht en het is tot nu toe onduidelijk gebleven hoe het virus toch bij het pluimvee in de stal heeft kunnen komen. Het vogelgriepvirus is afkomstig van besmette wilde vogels die het virus via de mest uitscheiden en daarmee de omgeving in de buurt van pluimveebedrijven kunnen contamineren. Hierdoor is virusintroductie op pluimveebedrijven een structurele dreiging, ook als het pluimvee binnen is gehuisvest. Er zijn goede bioveiligheidsplannen beschikbaar binnen de pluimveeindustrie, maar de consequente toepassing van de maatregelen is variabel in de praktijk. De pluimveehouder zelf (en zijn personeel) is waarschijnlijk de belangrijkste en kritische factor in het welslagen om consequent bioveiligheidsmaatregelen te blijven toepassen op het pluimveebedrijf. Het verbeteren van de bioveiligheid om het risico op virusintroductie in de stal vanuit de gecontami-neerde omgeving te minimaliseren is aangemerkt als een prioriteit n de recent gepubliceerde roadmap strategische aanpak vogelgriep van overheid en pluimveebedrijfsleven.

Bij bedrijven die HPAI-uitbraken hebben gehad, werd naderhand epidemiologisch onderzoek uitgevoerd, maar hierbij kon de meest waarschijnlijke insleeproute veelal niet worden aangewezen. Daarom is nader onderzoek nodig naar de mogelijke insleeproutes, en daarna vooral ook welke maatregelen nodig zijn om de insleep tegen te gaan.                                                                                          Het doel van dit onderzoek is om voor verschillende typen pluimveebedrijven concrete handvatten op te leveren om tot effectieve en gerichte verbeteringen in de bioveiligheid te komen. Daartoe zijn twee onderzoekslijnen opgezet:                          a) het identificeren van zwakke punten in de hygiënische verdedigingswal van verschillende soorten pluimveebedrijven en toetsen van de effectiviteit van verschillende verbetermaatregelen;                                                                                            b) een wetenschappelijk gefundeerde schatting (risicoanalyse) van de relatieve vermindering van het risico op virus-introductie door het gebruik van windbreekgaas bij luchtinlaatopeningen van pluimveestallen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/20