LWV19073 De waarde van schimmelbehandeling van laagwaardige biomassa (BO-57-001-021)

Project: EZproject

Project Details

Description

Witrotschimmels hebben de eigenschap dat ze selectief lignine afbreken. Door deze schimmels wordt biomassa ontsloten en kan het cellulose en hemicellulose in de celwanden makkelijk afgebroken worden, bv in de pens van herkauwers. Proeven op laboratoriumschaal hebben reeds de potentie van de schimmeltechniek aangetoond. Echter, de techniek moet geschikt worden gemaakt om op praktijkschaal ingezet te kunnen worden, in derdewereld landen, maar ook in Nederland.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/23