LWV19057 Kalverstal van de toekomst (BO-59-001-004)

Project: EZproject

Project Details

Description

De kalversector staat voor nieuwe uitdagingen op het gebied van emissies naar de omgeving en daaraan gerelateerd het stalklimaat. Vleeskalverstallen die vanaf 1 januari 2020 in gebruik worden genomen moeten voldoen aan de maximale emissienorm van 2,5 kg ammoniak (NH3) per dierplaats per jaar. Daarbij worden emissies en broeikasgassen steeds belangrijker in het kader van klimaatbeleid. In een samenwerkingsverband van Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK), Van Drie Group, Denkavit Group, Pali Group, LTO Nederland en onderzoeksinstituut Wageningen Livestock Research (medegefinancierd door de TopSector Agro & Food) wordt gezocht naar integrale oplossingen.

Het project Ontwerp van Klimaat-kalf vriendelijke kalverstallen voor 2023 (OKK23) is begin 2020 van start gegaan en streeft naar het ontwerpen van kalverstalsystemen met als doelstelling om in bestaande en nieuwe kalverstallen emissies (vooral van ammoniak, methaan en geur) te reduceren, op een dergelijke manier dat tegelijkertijd ook stalklimaat, diergezondheid (antibiotica reductie) en dierenwelzijn verbeteren. Dit kan vervolgens leiden tot een verbetering van maatschappelijke acceptatie, werkplezier en rendement. Gedurende 4 jaar wordt onderzoek uitgevoerd waarbij kennis wordt verzameld en gedeeld, nieuwe systemen worden ontworpen en gerealiseerd en de effectiviteit deze maatregelen wordt gemonitord.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/24