LWV-20038 Selectie, stabilisatie en verwerking van voedselreststromen naar toepassingen in voedsel (BO-64-001-024)

Project: EZproject

Project Details

Description

In dit project wordt een integrale ketenaanpak toegepast om met een groep van 6 (MKB) bedrijven en organisaties collectief te werken aan haalbare hoogwaardige toepassingen van plantaardige zij- en reststromen te realiseren en te valoriseren. De functionaliteit voor toepassing in levensmiddelen is het vertrekpunt voor identificatie van interessante producten. De integratie koppelt deze functionaliteit voor toepassing aan de eigenschappen van reststromen (volumes, beschikbaarheid, kwaliteit) en aan milde en duurzame technologie voor zowel de stabilisatie van het materiaal als voor de verwerking naar waardevolle toepassingen. Volledige verwaarding van de gehele reststroom, ofwel total use, staat voorop. De haalbaarheid van de toepassingen wordt bepaald door de kwaliteit van de mogelijke ingrediënten en producten, de technologische mogelijkheden (met name flexibiliteit, schaalgrootte, stabilisatie van bederfelijk materiaal en behoud van functionaliteiten) en de business cases. Er wordt nadrukkelijk gestreefd naar valorisatie van zowel zij- en reststromen als technologieën.

Met behulp van een software tool worden diverse verwaardingsopties (de verwaardingstool) voor verschillende plantaardige agri- en food reststromen voor toepassing in levensmiddelen geanalyseerd voor identificatie van benodigde technologie, resulterende eigenschappen van zij- en eindproducten en mogelijke toepassingen van deze producten. Eveneens wordt de duurzaamheid van verwaardingsopties bepaald.

Labschaal experimenten worden ingezet om technologieën te testen op specifieke materialen, en eigenschappen van de (eind)producten te bepalen. Hierna volgen testen op pilotschaal op basis van de technologie selectie resulterend uit de verwaardingstool en labschaal experimenten.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/211/07/25