LWV-19245 - Verpakkingen vs. Verliezen (BO-64-001-022)

Project: EZproject

Project Details

Description

Verduurzaming zonder meer verliezen

Het doel van dit project is de relatie tussen verpakkingen en alternatieve technieken enerzijds en behoud kwaliteit van (vers)producten anderzijds te kwantificeren. Op deze manier kunnen er optimale en goed onderbouwde duurzame keuzes gemaakt worden. Niet alleen op duurzame materialen, maar vooral op duurzame productieketens; van (vers) product tot en met afvalverwerking en recycling.

 

Effect weglaten verpakkingen

Het aanpassen van verpakkingen heeft effect op zowel kwaliteit van producten, de keten waarin de producten worden vervoerd en op de verpakkingsmaterialen zelf. Dit project levert gekwantificeerde informatie waarmee bedrijven kunnen bepalen wat in hun specifieke situatie de meest duurzame oplossing biedt. Bijvoorbeeld of een komkommer wel of niet verpakt moet worden, of een alternatieve techniek een duurzamere keuze is. Dit onderzoek helpt de discussie te onderbouwen met feiten in plaats van sentiment en onderbuikgevoel.

 

Het project zal via concrete cases zich richten op alternatieve verpakkingsmethoden. Dit kunnen cases zijn die aansluiten bij de volgende trends:

·        Het zoveel mogelijk weglaten van verpakkingen voor verse producten

·        Het aanpassen van het gebruikte materiaal en aanpassen van de dimensies

·        Het dunner maken van kunststofverpakkingen

·        Het recyclebaar maken van verpakkingen

·        Het overschakelen op materialen die recyclebaar zijn

·        Gebruik maken van alternatieven die de functie van verpakking overnemen

·        Coatings, dry misting, etc.

·        Laser tagging

·        Het communiceren van de complexe duurzaamheidswinst naar de klanten

 

Afhankelijk van de casus zal gekeken worden naar bijvoorbeeld:

·        De mate van bescherming en daarmee de levensduurverlenging

·        De impact op kwaliteitsverlies en voedselverlies,

·        De impact van het materiaalgebruik (omgerekend naar CO2-impact)

·        Recyclebaarheid in het Nederlandse afvalsysteem

·        Kosten en consequentie van het introduceren van deze alternatieven.

 

Per casus komen concrete antwoorden en data die direct door bedrijven benut kunnen worden.

In een overkoepelend programma zal de kennisintegratie geborgd en sectorbreed vertaald gaan worden.

 

We zijn gedurende het project op zoek naar samenwerking met bedrijven voor deze cases. We zoeken samenwerking met voedingsmiddelenproducenten, handelsbedrijven (in vers), supermarkten, verpakkingsleveranciers en -producenten en producenten van alternatieve technieken. Het belangrijkste is dat u geïnteresseerd bent in het verduurzamen van productieketens. Deelnemende bedrijven worden gevraagd om een cash en in-kind bijdrage te leveren. Dit laatste kan gerealiseerd worden met inbreng van materiaal en technieken en participatie in praktijkexperimenten. Deze bijdrage wordt aangevuld met een deel financiering vanuit het project via de Topsector Agri & Food. Bent u geïnteresseerd om deel te nemen, neem dan contact met ons op.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/22