LUMBRICUS_Beekdalen BwN (KB-36-003-013, KB-24-001-017)

Project: EZproject

Project Details

Description

De pijler boeiende beekdalen richt zich op het benutten van natuurlijke processen (Building with Nature) en het ontwikkelen van een operationele set van buildingwith nature maatregelen om ecologische en waterkwaliteitsdoelen te bereiken. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van realtime experimeneten in twee proeftuinen: het stroomgebied van de Raam in Zuid-Nederland en het stroomgebied van de Overijssche Vecht in Oost-Nederland. In deze experimenten wordt de hydromorfologische en ecologische respons van maatregelen mbv van innovatieve sensortechnologie (o.a. LIDAR-UAV) gemonitord. 

Het eindresultaat van het deelprogramma Boeiende beekdalen krijgt de vorm van een handboek voor de ontwerper van bouwen met de natuur. Dit onderzoek geeft invulling aan de morfologische paragraaf in dit handboek.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1631/12/20