LULUCF (BO-43-012.02-013, BO-20-021-023)

Project: EZproject

Project Details

Description

In de LULUCF verordeningen (EU Besluit 529/2013 en verordening 841/2016) wordt aangegeven op welke manier broeikasgasemissies uit landgebruik, landgebruiksveranderingen en bosbouw gemonitord moeten gaan worden en hoe hierover gerapporteerd moet worden. De invoering en ontwikkeling van de methodiek gaat stapsgewijs en is gedifferentieerd voor verschillende onderdelen van het landgebruik, zoals gras- en akkerland, bos, wetlands en bebouwd gebied. Dit project ondersteund de Nederlandse overheid in het inzichtelijk maken van de consequenties van de verordeningen voor beleid en omgekeerd wat beleidskeuzes zullen betekenen voor de te rapporteren klimaatprestatie voor de LULUCF categorieën. Daarnaast ondersteund het project de overheid bij de verplichte rapportages onder besluit 529/2013 en voert het methodeontwikkelingen door om de toekomstige rapportage voor verordening 841/2016 mogelijk te maken.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/20