LPAI risicovolle periode (KB-12-005.01-041)

  • Bouwstra, Ruth (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Pluimveebedrijven met buitenuitloop hebben een veel groter risico op introductie van laagpathogene aviaire influenza (LPAI) stammen. Het is van groot belang om te weten in welke periode(s) van het jaar het grootste risico voor insleep bestaat. Een beleidsmaatregel zou dan kunnen zijn dat er een ophokplicht wordt vastgesteld voor een periode die helpt bij het verminderen van het aantal introducties op uitloopbedrijven zonder dat daarmee de status uitloop dan wel biologische eieren in gedrang komt.

Het doel van het project is het bepalen van de risicovolle periode voor introductie van LPAI op pluimveebedrijven met uitloop. Met de huidige data is het niet mogelijk om nauwkeurig een specifieke risicovolle periode vast te stellen. In het project worden gedurende twee jaar elke vier weken eieren verzameld van alle uitloopbedrijven in Nederland. Indien een bedrijf in de routine monitoring positief wordt bevonden voor LPAI, worden alle verzamelde eieren met terugwerkende kracht onderzocht op de aanwezigheid van antilichamen tegen AI. Op basis van deze gegevens is het vervolgens mogelijk met een nauwkeurigheid van maximaal 4 weken te bepalen wanneer de introductie op het bedrijf heeft plaatsgevonden.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/15